Sälj till oss - återtag

Sälj din begagnade nätverksutrustning till oss

Ett av syntexas primära affärsområden är handel med begagnad nätverksutrustning. Därför ser vi återtag av nätverksutrustning som ett viktigt ansvarsområde. Oavsett vilken tillverkare er hårdvara kommer ifrån är ni välkomna att vända er till oss med en lista för att vi sedan i slutet av denna process skall lägga ett bud som passar er.

Under processens gång kommer vi att testa samtlig utrustning efter konstens alla regler. Där efter mottager ni ett prisförslag från oss som varierar baserat på de testresultat vi erhållit tillsammans med en mängd olika faktorer så som skick, ålder, modell och tillverkare m.m.

Ni som väljer att sälja vidare er utrustning istället för att skrota/återvinna den gör en god gärning ur ett miljöperspektiv. Nätverkshårdvara är i regel långlivat och vissa fall kan den inneha en livslängd som uppgår till 10 år. Därav slipper du kostnaderna för återvinning samt att miljön påverkas mindre genom att ni säljer den vidare.

Hoppas ni genom att läsa detta kommit till insikt att det ibland kan vara bättre att både köpa och sälja begagnad hårdvara istället för att slösa på både jordens- och dina egna resurser.

Nedan följer kortare beskrivning över hur vår återtagsprocess ser ut:

  

återtag